Chính sách bảo mật

1. Thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin thu thập qua website giúp chúng tôi: 

- Hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm

- giải đáp thắc mắc khách hàng

- cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên website

- thực hiện các khảo sát khách hàng

2. Sử dụng thông tin cá nhân

- Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật.

- Khi cần thiết sử dụng thông tin này để liên hệ với khách hàng trực tiếp và gián tiếp dưới các hình thức như: Thư ngỏ, đặt đơn hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân: 

- ngoài trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân đã nêu trong chính sách này,chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin ra bên ngoài.

- trong một số trường hợp cụ thể chung tôi có thể thuê đơn vị nghiên cứu đánh giá chung về thông tin khách hàng.

Vì vậy : bạn đã đồng ý rằng , khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận đông ý tuân thủ cũng như tin tưởng tuyệt đối vào chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và t ham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.
Hotline (24/7)

Messages

Chat Zalo

Liên hệ